POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Introducere

Această politică de confidențialitate vă oferă informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul utilizării site-ului nostru web.

În cazul în care utilizarea datelor personale este necesară pentru furnizarea serviciilor noastre către clienți, pentru marketing, publicitate și studii de piață, vă vom informa despre acest lucru în politica noastră de confidențialitate.

 

Operatorul:

Alpen Pharma SRL
Str. S. Lazo 40, etajul 2, of. 10,
Chișinău, MD-2004,
Republica Moldova

Web: www.alpenpharma.md
E-mail: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: +37369640466

 

Drepturile dvs.:

 

Dreptul de acces

În conformitate cu articolul 15 RGPD, aveți dreptul să ne solicitați o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc. Dacă răspunsul este afirmativ, aveți dreptul de a accesa informații despre aceste date cu caracter personal și despre informațiile suplimentare menționate în articolul 15 RGPD.

 

Dreptul la rectificare

În conformitate cu articolul 16 RGPD, aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, dvs. aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, cu condiția să fie respectate cerințele corespunzătoare din articolul 17 RGPD. Consultați articolul 17 RGPD pentru detalii.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

În conformitate cu articolul 18 RGPD, în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

În conformitate cu articolul RGPD, aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Dreptul la opoziție

În conformitate cu articolul 21 RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) RGPD sau al articolului 6 alineatul (1) RGPD a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Dacă procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, dvs. aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal  în acest scop, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

În conformitate cu articolul 77 RGPD, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care aveți  reședința obișnuită, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă RGPD.

 

Invocarea drepturilor

Dacă doriți să vă exercitați unul dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați conform  informațiilor de contact indicate mai sus sau să utilizați oricare dintre celelalte formulare pe care vi le punem la dispoziție pentru a comunica cu noi. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați.

 

Fişierele jurnal ale serverului

Când vizitați site-ul nostru, compania pe care o folosim pentru a opera procesele site-ului și stochează informațiile tehnice despre dispozitivul folosit de dvs. (sistemul de operare, rezoluția ecranului și alte caracteristici non-personale) și despre browser (versiune, setări de limbă) în special adresa IP publică a computerului pe care îl utilizați pentru a vizita site-ul nostru, inclusiv data și ora accesării. Adresa IP este o adresă numerică unică în baza căreia dispozitivul dvs. trimite / preia date pentru / de pe Internet. Cu excepția cazului în care faceți schimb de date care ne permit să vă identificăm în timp ce utilizați site-ul nostru, furnizorul nostru de servicii sau noi, în general, nu putem ști cui aparține o adresă IP. Mai mult, un utilizator poate fi identificat dacă sunt inițiate acțiuni în justiție împotriva acestuia (de exemplu în cazul atacurilor pe site) și devenim cunoscuți cu identitatea lor pe parcursul investigației. De regulă, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la posibilitatea de a vă atribui adresa IP.

Furnizorul nostru de servicii utilizează datele care urmează să fie procesate în scopuri statistice într-un mod care nu vă identifică identitatea, astfel încât să putem urmări ce tipuri de dispozitive și ce setări, sunt utilizate pentru a accesa site-ul nostru și apoi să le optimizăm în consecință. Aceste statistici nu conțin date personale. Baza legală pentru compilarea statisticilor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.

 

 

Adresa IP este utilizată în continuare pentru a vă asigura că sunteți capabil din punct de vedere tehnic să accesați și să utilizați site-ul nostru, precum și pentru a detecta și a preveni atacurile împotriva furnizorului nostru de servicii sau a site-ului nostru web. Din păcate, au loc în mod repetat atacuri menite să dăuneze operatorilor site-urilor web sau utilizatorilor acestora (de exemplu, pentru a împiedica accesul, pentru spionarea datelor, pentru a răspândi programele malware [de exemplu, viruși] sau în alte scopuri ilegale). Astfel de atacuri pot afecta buna funcționare a centrului de date al companiei pe care am angajat-o, utilizarea site-ului nostru sau a funcțiilor acestuia și siguranța vizitatorilor site-ului nostru. Adresa IP și timpul de acces sunt procesate pentru a preveni astfel de atacuri. Prin intermediul acestei prelucrări și prin intermediul furnizorului nostru de servicii, urmărim interesul legitim de a asigura funcționalitatea site-ului nostru și de a preveni atacurile ilegale împotriva noastră și a vizitatorilor site-ului nostru web. Temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.

Datele IP stocate sunt șterse (prin anonimizare) de îndată ce nu mai sunt necesare pentru detectarea atacului  sau apărare împotriva atacului.

 

Cookies

Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare (spațiu de stocare local) pentru buna funcționare a site-ului nostru pentru a asigura funcționalitatea tehnică a site-ului, pentru a înțelege modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru web și pentru a salva setările utilizatorilor predefinite în browserul lor.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat pe computer de către browserul dvs. când accesați site-ul nostru. Dacă vizitați site-ul nostru mai târziu, putem citi aceste cookie-uri din nou. Cookie-urile sunt stocate pentru diferite perioade de timp. Puteți configura oricând ce module cookie va accepta browserul dvs. Cu toate acestea, acest lucru poate face ca site-ul nostru să nu mai funcționeze corect. Mai mult aveți posibilitatea să ștergeți în mod individual cookie-urile în orice moment. Dacă nu le ștergeți, putem specifica cât timp un cookie va fi stocat pe computerul dvs. Aici se face o distincție între așa-numitele cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Cookie-urile de sesiune sunt șterse de browser atunci când părăsiți site-ul nostru sau închideți browserul. Cookie-urile persistente sunt stocate pentru perioada pe care o specificăm în timpul stocării.

Utilizăm cookie-urile în următoarele scopuri:

• Cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic,  concepute pentru utilizarea funcțiilor site-ului nostru (de exemplu, pentru a identifica că sunteți conectat). Unele funcții nu pot fi furnizate fără aceste cookie-uri.

• Cookie-urile funcționale care sunt utilizate pentru a efectua, din punct de vedere tehnic, anumite funcții pe care doriți să le utilizați.

• Cookie-urile de analiză care servesc la analiza comportamentului dvs. de utilizator.

• Cookie-urile terță parte. Cookie-urile terță parte sunt stocate de terțe părți ale căror funcții le integrăm pe site-ul nostru pentru a activa anumite funcții. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

Majoritatea browserelor folosite de utilizatorii noștri ne permit să configuram cookie-urile care vor fi stocate și să facă posibilă ștergerea (anumitor) cookie-uri. Dacă restricționați stocarea cookie-urilor pe anumite site-uri web sau nu acceptați cookie-urile de pe site-uri web ale unor terțe părți, este posibil să nu mai puteți utiliza funcționalitatea completă a site-ului nostru. Informații despre modul de personalizare a setărilor pentru modulele cookie pentru cele mai cunoscute browsere sunt disponibile aici:

•Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

•Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

•Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

•Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

Formular de contact

Dacă ne trimiteți un mesaj prin intermediul opțiunilor de contact oferite, vom folosi datele pe care ni le-ați comunicat pentru a procesa solicitarea dvs. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera f) RGPD. Dacă cererea dumneavoastră se referă la încheierea unui contract cu noi, în continuare, temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (b) RGPD. Datele vor fi șterse după finalizarea soluționării cererii dvs. Dacă suntem obligați prin lege să stocăm datele pentru o perioadă mai lungă de timp, ștergerea va avea loc după expirarea termenului corespunzător.

 

Cererea de angajare

Suntem încântați pentru interesul manifestat față de noi și de faptul că ați aplicat sau aplicați pentru ocuparea unei funcții în cadrul companiei noastre. Mai jos, vă vom oferi informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu cererea de mai jos.

Procesăm informațiile pe care ni le-ați furnizat în legătură cu cererea dvs. pentru a evalua compatibilitatea aptitudinilor dvs. cu funcția pe care doriți să o ocupați  (sau, dacă este cazul, pentru alte funcții vacante  în compania noastră) și pentru desfășurarea procesului de aplicare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este exercitarea intereselor legitime în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru constă în desfășurarea procesului de aplicare și, eventual, în aserțiunea sau apărarea împotriva reclamațiilor.

În cazul respingerii unei cereri, datele solicitantului vor fi șterse în termen de 6 luni.

Dacă ați fost acceptat pentru o poziție în timpul procesului de aplicare, datele din sistemul de date al solicitantului vor fi transferate în sistemul nostru de informații cu privire la personal.

În principiu, datele dvs. vor fi furnizate numai acelor persoane din companie care necesită acest lucru pentru executarea corectă a procesului de aplicare pentru ocuparea funcției vacante.

 

Divulgarea datelor către terți

În principiu, nu divulgăm către terțe părți datele cu caracter personal comunicate (mai ales în scopuri publicitare).

Cu toate acestea, pentru buna funcționare acestor pagini de internet sau pentru furnizarea de produse / servicii, colaborăm cu furnizorii de servicii (operatori). Este posibil ca acești furnizori de servicii să fie la curent cu datele cu caracter personal. Suntem foarte precauți atunci când selectăm  furnizorii noștri de servicii – în special în ceea ce privește protecția datelor și securitatea datelor,  și respectăm toate măsurile impuse de legislația privind protecția datelor  cu caracter  personal și privind admisibilitatea prelucrării datelor.

 

Prelucrarea datelor în afara UE

Noi procesăm datele dvs. cu caracter personal pe interiorul UE / sau în Elveția. Pentru Elveția, Uniunea Europeană a stabilit un nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal prin Decizia 2000/518 / CE. Cu toate acestea, unii dintre furnizorii noștri de servicii, ale căror plug-in-uri și instrumentele le folosim, procesează date în afara UE. Acest lucru va fi clarificat în cadrul acestei politici de confidențialitate în secțiunea despre plug-in-urile / instrumentele utilizate.

Noi asigurăm un nivel de protecţie adecvat a datelor în contextul participării la așa-numitul „Scut de confidențialitate ” și măsurile luate de furnizorul de servicii pentru protecția datelor și securitatea datelor.

 

Google Analytics

În cadrul unui acord de prelucrare a datelor, utilizăm un serviciu furnizat de Google LLC („Google”), cu sediul în Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, eventual prin intermediul Google Tag Manager Google Analytics. Ca operator de comenzi, Google utilizează pentru acest lucru  așa-numitul „cookie” un fișier text mic stocat pe computer de către browserul dvs. Acest modul cookie furnizează companiei Google informații despre site-ul web pe care l-ați accesat și, în special, următoarele informații: tipul / versiunea browserului, sistemul de operare utilizat, informațiile tehnice despre sistemul de operare și browser, precum și adresa IP publică a computerului pe care îl utilizați. Folosim Google Analytics astfel încât adresa dvs. IP să fie utilizată numai în formă anonimă. Această anonimizare survine după notificarea de la Google în Uniunea Europeană sau într-un stat membru al SEE. Adresa IP completă va fi trimisă numai către un server Google din SUA și va fi trunchiată acolo în cazuri excepționale. Potrivit Google, adresa IP este anonimată încă înainte de a fi stocată pe un suport de date permanent. Pentru detalii, consultați politica de confidențialitate Google disponibilă pe adresa:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Google Analytics ne permite să compilam statisticile de utilizare a site-ului nostru web, precum și datele demografice privind vizitatorii și comportamentul acestora, într-un mod care nu identifică identitatea utilizatorului. Statisticile sunt, de asemenea, compilate pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine modul în care vizitatorii găsesc site-ul nostru, astfel încât să putem optimiza motoarele de căutare și eforturile de promovare. Această procesare ne permite să urmărim interesul legitim pentru a putea îmbunătăți site-ul nostru, precum și măsurile noastre de promovare. Temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.

 

Informații despre cum să renunțați la serviciul Google Analytics găsiți accesând link-ul:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google AdSense

 

Acest site utilizează Google AdSense, un serviciu de integrare a anunțurilor publicitare aparținând Google Inc. („Google”). Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

 

Google AdSense folosește „cookies”, fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Google AdSense utilizează, de asemenea, așa-numitele „beacons web” (balize web / grafică invizibilă). Prin intermediul acestor balize web, pot fi evaluate informații cum ar fi traficul de vizitatori  pe aceste pagini.

Informațiile generate de cookie-uri și balize web despre utilizarea acestui site web (inclusiv adresa IP) și furnizarea formatelor de anunțuri vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Aceste informații pot fi divulgate de către Google partenerilor contractuali ai Google. Cu toate acestea, Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu alte date deținute de dvs.

 

Cookie-urile AdSense sunt stocate în baza articolului 6 alineatul  (1) litera (f) RGPD. Operatorul site-ului are  interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a-și optimiza site-ul și anunțurile publicitare.

 

Google Adwords / Urmărirea conversiilor

 

Acest site utilizează Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al companiei Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google”).

 

În cadrul programului Google AdWords, folosim așa-numita urmărire a conversiilor. Când faceți clic pe un anunț plasat de Google, se setează un cookie de urmărire a conversiilor. Cookie-urile sunt fișiere text mici pe care browserul de Internet le stochează pe computerul utilizatorului. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu servesc pentru identificarea personalității utilizatorilor. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site și cookie-ul nu a expirat, Google și noi am putea recunoaște că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost direcționat către acea pagină.

 

Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit. Cookie-urile nu pot fi urmărite pe site-urile web ale clienților AdWords. Informațiile colectate utilizând cookie-urile de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții văd numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, clientul AdWords nu primește nicio informație care ar identifica personalitatea utilizatorului. Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți  cu ușurință să optați pentru dezactivarea modulelor cookie de urmărire a conversiilor Google în browserul dvs. de Internet, din  Setările utilizatorului. Acestea nu vor fi incluse în statisticile de urmărire a conversiilor.

 

Cookie-urile de conversie sunt stocate în baza unui interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza site-ul și anunțurile publicitare ale acestuia (temeiul juridic: articolul 6 alineatul (1)  litera (f) RGPD).

 

Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat în legătură cu setarea cookie-urilor și să acceptați cookie-urile numai în cazuri individuale, să acceptați module cookie în anumite cazuri sau, în general, să le excludeți și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browserului. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site poate fi restricționată.

 

Google Remarketing / Double Click

 

Site-urile noastre utilizează caracteristicile remarketingului Google Analytics combinate cu capabilitățile cross-device ale Google AdWords și DoubleClick. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.

 

Această caracteristică vă permite să conectați grupurile țintă de publicitate create cu Google Analytics Remarketing cu funcția cross-device a Google AdWords și Google DoubleClick. În acest fel, anunțurile publicitare personalizate, adaptate intereselor dvs. în funcție de istoricul dvs. de navigare pe  internet pe un anumit dispozitiv (de exemplu, pe un telefon mobil), pot fi afișate pe un alt dispozitiv (de exemplu, pe o tabletă sau pe un PC).

 

Dacă v-ați dat acordul, Google va conecta istoricul browserului web și al aplicației dvs. la Contul dvs. Google în acest scop. În acest fel, aceleași anunțuri publicitare personalizate pot fi afișate pe orice dispozitiv pe care vă conectați cu Contul dvs. Google.

 

Pentru această funcție, Google Analytics colectează ID-urile de autentificare a utilizatorilor  Google care sunt temporar legate de datele Google Analytics, pentru a defini și a crea segmente de public pentru anunțuri publicitare pe mai multe dispozitive (cross-device).

 

Puteți renunța definitiv la remarketingul / direcționarea prin intermediul dispozitivului încrucișat, dezactivând publicitatea personalizată în Contul dvs. Google; urmând acest link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Datele colectate în Contul dvs. Google sunt colectate numai în baza consimțământului pe care îl puteți da pentru Google sau la care puteți renunța (articolul 6 alineatul (1) litera (a) RGPD). În cazul proceselor de colectare a datelor care nu sunt sincronizate în Contul dvs. Google (de exemplu, din motiv că nu aveți un Cont Google sau ați renunțat la sincronizare), colectarea datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) RGPD. Interesul justificat rezultă din faptul că operatorul site-ului web manifestă interes pentru  analiza în mod anonim a vizitatorilor site-ului în scopuri publicitare.

Informații suplimentare și reglementările privind protecția datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate Google accesând:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Flowplayer

Am inclus videoclipuri în oferta noastră online, care sunt stocate pe http://www.flowplayer.com și pot fi redate direct de pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe articolul 6 alineatul (1) propoziția1 litera (f) RGPD. Interesul nostru legitim este de a spori creșterea experienței utilizatorilor și optimizarea serviciilor noastre. Flowplayer AB are sediul în Riddargatan 17B, 114 57, Stockholm, Suedia și se supune pachetului legislativ al Uniunii Europene privind protecția datelor .

Prin accesarea site-ului, Flowplayer primește informația că ați accesat subpagina corespunzătoare site-ului nostru. Aceasta se întâmplă indiferent dacă Flowplayer oferă un cont de utilizator la care sunteți conectat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat (ă) la Flowplayer, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Dacă nu doriți să fiți asociat cu profilul dvs. în Flowplayer, trebuie să vă deconectați înainte de a accesa site-ul web. Flowplayer stochează datele dvs. ca profiluri de utilizator și le folosește în scopuri publicitare, de cercetare de piață și / sau de design al site-ului său web pentru a răspunde necesităților dvs. Această evaluare este efectuată în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru a oferi publicitate orientată către consumatori și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile noastre pe siteul web. Aveți dreptul să renunțați la crearea unor astfel de  profiluri de utilizatori și trebuie să contactați Flowplayer pentru a vă exersa acest drept.

Informații suplimentare privind domeniul de aplicare și scopul colectării și prelucrării datelor de către Flowplayer pot fi găsite în Politica de confidențialitate. De asemenea, veți găsi mai multe informații despre drepturile dvs. și setările pentru a vă proteja confidențialitatea: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

Adaptarea politicii de confidențialitate

Întotdeauna asigurăm actualizarea acestei politici de confidențialitate. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a face modificări la anumite intervale de timp și de a actualiza modificările pentru colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. Versiunea curentă a politicii de confidențialitate este întotdeauna disponibilă la următoarea adresă alpenpharma.md/mo/privacy-policy-md.

 

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact de mai jos:

E-mail: data.protection@alpenpharma.com